European de Solidaritate și realizat de către rețeaua RAY (Researched based Analysis of European Youth Programs) – rețea europeană susținută de către Agențiile Naționale care gestionează programul de tineret din cadrul Erasmus+ și programul Corpul European de Solidaritate.

Raportul Exploring the implementation of the European Solidarity Corps during its first year conține date la nivel european și abordează următoarele aspecte:
• Teme și obiective abordate (primele trei menționate ca pondere sunt includerea, lucrul de tineret și dezvoltarea comunitară)
• Oportunități (primele trei menționate ca pondere sunt contribuție la obiectivele organizației, promovarea solidarității în comunitate și interesul față de solidaritate)
• Provocări și obstacole
• Ce a funcționat
• Suprapuneri cu alte programe (printre care Programul Europa pentru cetățeni)
• Nevoi ale beneficiarilor și ale Agențiilor Naționale
• Măsuri și nevoi de formare
• Exemple de implementare
• Bibliografie cu date detaliate

Categories: Știri