Știri
logo EpC
logo ump
mcin
 

În 10 ianuarie 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă privind fondurile UE în domeniul valorilor și mobilității. Acesta include și programul "Europa pentru cetățeni".

În 2018, Comisia va face propuneri cuprinzătoare pentru următoarea generație de programe financiare pentru cadrul financiar multianual post 2020. Propunerile Comisiei vor fi concepute astfel încât să permită UE să realizeze cele mai importante lucruri, în domenii în care Uniunea poate realiza mai mult decât statele membre acționând singure. Acest lucru necesită o evaluare atentă a ceea ce a funcționat bine în trecut și a ceea ce ar putea fi îmbunătățit în viitor. Consultarea aceasta este o parte integrantă a procesului, iar obiectivul său este de a colecta punctele de vedere ale tuturor părților interesate cu privire la modul de valorificare maximă a fiecărui euro din bugetul UE.

Sunt invitați să răspundă la această consultare toți cetățenii, organizațiile și părțile interesate cu activitate și/sau implicare în probleme legate de: mobilitate pentru învățare; educație și formare; voluntariat, ajutor umanitar, solidaritate; activități de tineret; mobilitate a forței de muncă; cultură, media și arte; cetățenie și valori; justiție, cooperare judiciară, drepturi civile; protecția consumatorilor.

Consultarea este deschisă în perioada 10 ianuarie - 8 martie 2018.

Chestionarul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii, iar răspunsurile pot fi date în oricare dintre aceste limbi.

Chestionarul privind consultarea poate fi găsit la următoarea adresă:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

Ultimele știri

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Rețele de orașe – faza 2 din 2018

22 Decembrie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.1 Înfrățire între localități – faza 2 din 2018

22 Decembrie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Aplicații deschise pentru 2019 la componente și măsuri ale programului

17 Decembrie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a postat pe pagina sa informațiile și documentele necesare pentru depunerea d...

Ghidul programului Europa pentru cetățeni – revizuit pentru 2019

06 Decembrie 2018

Ghidul programului a fost revizuit în 2019. Principalele modificări se referă la schimbarea termenelor limită de depunere a proiectelor...

Termene limită pentru 2019 și 2020

01 Octombrie 2018

Agenția Executivă a revizuit termenele limită pentru depunerile de proiecte la Programul Europa pentru cetățeni, pe pagina sa https://e...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small