Știri
logo EpC
logo ump
mcin
 

În 10 ianuarie 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă privind fondurile UE în domeniul valorilor și mobilității. Acesta include și programul "Europa pentru cetățeni".

În 2018, Comisia va face propuneri cuprinzătoare pentru următoarea generație de programe financiare pentru cadrul financiar multianual post 2020. Propunerile Comisiei vor fi concepute astfel încât să permită UE să realizeze cele mai importante lucruri, în domenii în care Uniunea poate realiza mai mult decât statele membre acționând singure. Acest lucru necesită o evaluare atentă a ceea ce a funcționat bine în trecut și a ceea ce ar putea fi îmbunătățit în viitor. Consultarea aceasta este o parte integrantă a procesului, iar obiectivul său este de a colecta punctele de vedere ale tuturor părților interesate cu privire la modul de valorificare maximă a fiecărui euro din bugetul UE.

Sunt invitați să răspundă la această consultare toți cetățenii, organizațiile și părțile interesate cu activitate și/sau implicare în probleme legate de: mobilitate pentru învățare; educație și formare; voluntariat, ajutor umanitar, solidaritate; activități de tineret; mobilitate a forței de muncă; cultură, media și arte; cetățenie și valori; justiție, cooperare judiciară, drepturi civile; protecția consumatorilor.

Consultarea este deschisă în perioada 10 ianuarie - 8 martie 2018.

Chestionarul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii, iar răspunsurile pot fi date în oricare dintre aceste limbi.

Chestionarul privind consultarea poate fi găsit la următoarea adresă:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

Ultimele știri

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Rețele de orașe – faza 1 din 2018

11 Iulie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Kosovo participă la programul Europa pentru cetățeni

05 Iulie 2018

Kosovo este acum țară participantă la programul Europa pentru cetățeni. Acordul a fost semnat în 26 iunie 2018 de dna Paraskevi Michou,...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.1 Înfrățire între localități – faza 1 din 2018

28 Iunie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Conferința Equality, diversity and inclusion

15 Martie 2018

Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) organizează conferința Equality, diversity and inclusion, între 11 și 13 i...

Sesiuni de informare la Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe

12 Februarie 2018

Punctul Europa pentru cetățeni România, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Harghita, va organiza la Miercurea Ciuc o se...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small

 Wholesale Jerseys Cheap